Lidhje

  • Metodat e lidhjes me kon 24°

    1 Sa metoda për lidhjen me kon 24° Ekzistojnë 4 lloje tipike për metodat e lidhjes me kon 24°, shih tabelën më poshtë dhe metodat e lidhjes nr. 1 dhe 3 janë të specifikuara në ISO 8434-1.Kohët e fundit gjithnjë e më shumë duke përdorur Nr.4 si metodë lidhjeje për eliminimin e prerjes...
    Lexo më shumë
  • Cilat janë lidhjet tipike me lidhësit e vulës së unazës O (ORFS).

    Mbulesa e faqes me unazë O (ORFS) Konektorët e paraqitur këtu mund të përdoren me tub ose zorrë siç tregohet më poshtë duke përmbushur ISO 8434-3.Shihni ISO 12151-1 për pajisjet e zbatueshme të zorrës.Lidhësit dhe skajet e kunjit të rregullueshëm kanë nivele më të ulëta të presionit të punës sesa skajet e kunjit të parregullueshëm.Të arrish...
    Lexo më shumë